Romania.org
» Your Guide to Romania

As the most comprehensive web spot on Romania, our site is intended to be a portal to the World Wide Web's Romanian content. We are committed to providing you interesting information and a series of useful services.

Site Features

The National Anthem of Romania

 • The lyrics of the Anthem

  The lyrics of the national anthem belong to Andrei Muresan (1816-1863), a Romantic poet, journalist, translator, a genuine tribune of the times marked by the 1848 Revolution. The music was composed by Anton Pann (1796-1854), a poet and ethnographer, a man of great culture, a singer and author of music textbooks.

  "DESTEAPTÃ-TE ROMÂNE!"
  ("Awaken Thee, Romanian!")

  Desteaptã-te, române, din somnul cel de moarte,
  În care te-adâncirã barbarii de tirani
  Acum ori niciodatã croieste-ti altã soarta,
  La care sã se-nchine si cruzii tãi dusmani.

  Acum ori niciodatã sã dãm dovezi în lume
  Cã-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
  Si cã-n a noastre piepturi pãstrãm cu falã-un nume
  Triumfãtor în lupte, un nume de Traian.

  Înaltã-ti lata frunte si cautã-n giur de tine,
  Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii;
  Un glas el mai asteaptã si sar ca lupi în stâne,
  Bãtrâni, bãrbati, juni, tineri, din munti si din câmpii.

  Priviti, mãrete umbre, Mihai, Stefan, Corvine,
  Româna natiune, ai vostri strãnepoti,
  Cu braÞele armate, cu focul vostru-n vine,
  "Viata-n libertate ori moarte" strigã toti.

  Pre voi vã nimicirã a pizmei rãutate
  Si oarba neunire la Milcov si Carpati
  Dar noi, pãtrunsi la suflet de sfânta libertate,
  Jurãm cã vom da mâna, sã fim pururea frati.

  O mamã vãduvitã de la Mihai cel Mare
  Pretinde de la fii-si azi mânã d-ajutori,
  Si blastãmã cu lacrãmi în ochi pe orisicare,
  În astfel de pericul s-ar face vânzãtori.

  De fulgere sã piarã, de trãsnet si pucioasã,
  Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
  Când patria sau mama, cu inima duioasã,
  Va cere ca sã trecem prin sabie si foc.

  N-ajunge iataganul barbarei semilune,
  A cãrui plãgi fatale si azi le mai simÞim;
  Acum se vârã cnuta în vetrele strãbune,
  Dar martor ne de Domnul cã vii nu oprimim.

  N-ajunge despotismul cu-ntreaga lui orbie,
  Al cãrui jug de seculi ca vitele-l purtãm;
  Acum se-ncearcã cruzii, cu oarba lor trufie,
  Sã ne rãpeascã limba, dar morti numai o dãm.

  Români din patru unghiuri, acum ori niciodatã
  Uniti-vã în cuget, uniti-vã-n simtiri.
  Strigati în lumea largã cã Dunãrea-i furatã
  Prin intrigã si silã, viclene uneltiri.

  Preoti, cu crucea-n frunte cãci oastea e crestinã,
  Deviza-i libertate si scopul ei preasfânt.
  Murim mai bine-n luptã, cu glorie deplinã,
  Decât sã fim sclavi iarãsi în vechiul nost'pãmânt.

 • Besides this anthem, the Romanians also have "Hora Unirii" ("The Union Dance"), written in 1855 by the great poet Vasile Alecsandri (1821-1890) which was sung a lot on the Union of the Principalities (1859) and on all occasions when the Romanians aspired to union and armony among themselves. "Hora Unirii" is sung on the Romanian folk tune of a slow but energetic round dance joined by the whole attendance. The round dance (hora) is itself an ancient ritual, symbolising spiritual communion, equality and the Romanians' wish for a common life.

 • Former anthem

  The Romanian anthem from World War II till December 1989 was "Trei culori" (engl: "Three colors"), with music composed by Ciprian Porumbescu:
Imnul de stat al Republicii Socialiste România:
"Treu culori cunosc pe lune,
Amintind de-un brav popor,
Ce-i viteaz, cu vechi renume,
În lupta triumfator."