Looking for something in particular?


Education: Bioport

 

Initiativa Bioport îsi propune sã ofere informatii în limba românã în scopul educãrii sanitare si prevenirii afectiunilor de sãnãtate. Sit-ul bioport se adreseazã tuturor categoriilor de cetãteni, tineri, bãtrâni, cupluri, tinere familii precum si bolnavilor cu afectiuni cronice si terminale.

(Added: Tue Apr 16 2002.  Hits: 1159. Rating: 0.00. Votes: 0.)  

Rate It   Review It

Visit 'Education: Bioport' now